Gästhamnen
Guest HarbourNot quite true, of course, but the 750 year old city was built on 15 islands - expanding into a fantastic archipelago.


Stockholms mest stadsnära gästhamn

För båtfolket ger Wasahamnen en möjlighet att förtöja nära staden, museer, nöjen och promenadstråkIn Wasahamnen
guest harbour you are close to the City centre, as well as museums, art galleries, restaurants, amusements and strolling areas - all within walking distance.
Wasahamnen - Galärvarvet - 115 21 Stockholm - epost wasahamnen@telia.com - tfn 08 661 9187

DESIGN:  ©b.odell  -